Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

Projekt „Strefa Alfa” zakłada zapewnienie dzieciom i młodzieży, w szczególności zagrożonych podejmowaniem ryzykownych zachowań, kompleksowej oferty cyklicznych, całorocznych zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny – zajęć edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych oraz zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Socjoterapia ma na celu  wypracowanie postaw i wartości pomagających w wielostronnym rozwoju oraz ograniczanie i likwidowanie barier zakłócających prawidłowe funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży.

Integralnym elementem składowym programu jest organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat, tzw.: obozów profilaktyczno-socjoterapeutycznych w Janowie Lubelskim.

Podczas realizacji programu zamierzamy kreować odpowiednie wzorce – cechy osobowościowe i charakterologiczne młodych ludzi tj. otwartość, empatia, zaangażowanie, akceptacja, autentyczność, wyrozumiałość i wrażliwość. Dzieci i młodzież będą uczyć się zdolności interpersonalnych, nawiązywania nowych kontaktów,  współpracy z innymi ludźmi i z instytucjami, umiejętności właściwego diagnozowania sytuacji i potrzeb, wspierania innych, ale przede wszystkim organizowania swojego czasu wolnego. Poprzez prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, będziemy się starać tworzyć warunki do samorealizacji tej grupy odbiorców, jak również rozwijać ich talenty i pasje.

Program realizujemy od 1 marca 2015 do 31 grudnia 2015.

Rekrutacja na zajęcia trwa cały rok.

Szczegółowe pytania i zapisy na zajęcia pod nr. telefonu:

Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa (Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 8/2)

22 643-36-32 lub 501-100-996

poniedziałek-piątek w godzinach 10:00-17:00

Projekt „Strefa Alfa” jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

LOGO_URSYNOW_biele_wspolfinansowanie