Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

W programie letniego wypoczynku znajdą się zajęcia uzupełniające do programów specjalistycznych realizowanych w ciągu roku szkolnego, ale nadrzędnym jego celem jest czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w ośrodku wypoczynkowym z doskonałą infrastrukturą rekreacyjno-sportową. Sąsiedztwo lasu, wody, przyrody to naturalne walory do wspaniałego wypoczynku dla każdego człowieka.  W programie kolonii/obozu znajdą się m.in:zajęcia w parku linowym, zajęcia z surwiwalu, olimpiada sportowa, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdrowia, dyskoteki, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne, tańce integracyjne, konkursy, kąpiele w jeziorze, plażowanie, korzystanie ze sprzętu pływającego (kajaki, rowerki wodne)WP_000062

Uczestnicy kolonii będą także brali udział w realizowanym programie wypoczynku składającym się z wielu atrakcyjnych form zdobywania wiedzy i umiejętności. Odpowiednio dobrane przez pedagogów formy pracy tworzą pozytywną atmosferę do wykonania wyższych celów (np. działań o charakterze profilaktycznym). Oprócz zastosowania form, które same w sobie kształtują postawę otwartości i współdziałania (zadania grupowe, wspólne spacery i wycieczki, tańce integracyjne itp.) w ramach realizowanego programu profilaktycznego, będą odbywać się pogawędki związane z problematyką uzależnień. Działania psychoprofilaktyczne i prozdrowotne będą prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych takich jak: artykuły papiernicze, biurowe i plastyczne; plansze, gry, zabawki i sprzęt sportowo – rekreacyjny; sprzęt audio – video.WP_000028

W miarę potrzeb będą wykorzystywane także programy zajęć profilaktycznych opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz autorskie programy zajęć opracowane przez osoby zatrudnione przez Fundację Edukacji Dla Bezpieczeństwa.
Ponadto w programie kolonii i obozów znajdą się: zajęcia w parku linowym, zajęcia z surwiwalu, olimpiada sportowa, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdrowia, dyskoteki, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne, tańce integracyjne, konkursy, kąpiele w jeziorze, plażowanie, korzystanie ze sprzętu pływającego (kajaki, rowerki wodne).

 

Szczegółowe pytania i zapisy na zajęcia/warsztaty/kolonie pod nr. telefonu:

Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa (Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 8/2)

22 643-36-32 lub 501-100-996

poniedziałek-piątek w godzinach 10:00-17:00