Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

IMG_0152Program „Dziennikarstwo dla nieletnich” poprzez realizację zajęć warsztatowych z zakresu dziennikarstwa:

 • prasowego,
 • radiowego,
 • telewizyjnego,
 • internetowego ale i
 • dokumentalnego

spełniał rolę oferty konstruktywnego spędzania czasu wolnego z dala od używek, wpłynął na rozwój osobisty młodzieży uczęszczającej na zajęcia poprzez praktykowanie kontaktów interpersonalnych, zaszczepił pasję i rozbudził ciekawość względem ludzi i świata jaki Nas otacza. Projekt uświadomił dzieci i młodzież o wadze i odpowiedzialności za przekazywane treści, o potędze słowa i możliwości jakie daje ewentualnie kontynuowana pasja z zakresu dziennikarstwa przeobrażona z czasem w sposób na życie.

Cele projektu:

 • Obudzenie w dzieciach pasji
 • Rozpoznawanie talentów i naturalnych predyspozycji (sprzyja temu różnorodność obszarów i form dziennikarskich w zakresie: słowo, obraz, film)
 • Oferowanie konstruktywnego spędzania czasu wolnego z dala od używek i innych czynników ryzykownych
 • Rozwój osobisty dzięki praktykowaniu kontaktów interpersonalnych (dziennikarz opisuje świat poprzez ludzi, przywołuje fakty lub je komentuje na bazie zdobywanych od innych informacji)
 • Wzbudzanie umiejętności obserwacji rzeczywistości i jej opisu
 • Wyrabianie umiejętności operacyjnych, technicznych, służących komunikowaniu się ludzi
 • Odkrywanie siły społecznego oddziaływania na jednostkę (konkretny odbiorca), na środowiska, społeczności i na społeczeństwo
 • Uświadamianie odpowiedzialności za przekazywane treści – odpowiedzialność społeczna
 • Obudzenie czujności etycznej – rozróżnianie między „faktem rzeczywistym” a „faktem medialnym”
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości (wpływ na rzeczywistość) poprzez bycie przydatnym społecznie

Projekt „Dziennikarstwo dla nieletnich”  finansowany był przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Czas realizacji: 15.10.2014 do 15.12.2014

dziennikarstwo dla nieletnich  dziennikarstwo..