Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

 Specjalista

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PIOTR TRONINA

(psycholog) 

16 – 20

 

16 – 20

16 – 20

 

MAŁGORZATA GĄSIOREK

(prawnik) 

15 – 19

 

16 – 20

8 – 12

 

JOANNA BACZKOWSKA

(pracownik socjalny) 

16 – 19

     

16 – 19

BEATA DUL

(terapeuta uzależnień) 

 

8 – 11

   

17 – 20

NATALIA KNAP

(terapeuta uzależnień, specjalista HIV/AIDS, koordynator)

8 – 11

(specjalista

hiv/aids)

16 – 19

(terepeuta uzależnień)

8 – 12

(terepeuta uzależnień + specjalista hiv/aids)

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Centralna 24

02-271 WARSZAWA

TEL. (22) 443-44-74