Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

Zapraszamy do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego!!!

Nasi konsultanci BEZPŁATNIE i fachowo pomagają znaleźć rozwiązanie w
każdej trudnej sytuacji, która wymaga specjalistycznej wiedzy i
wsparcia.

W PIK-u porad udzielają:

  • psycholog,
  • terapeuci uzależnień,
  • specjalista HIV/AIDS
  • prawnik.

Pomagamy osobom uzależnionym od alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w
rodzinie, będącym w kryzysie, niepotrafiącym samodzielnie rozwiązać
swoich problemów.
Oferujemy poradnictwo bezpośrednie – konsultacje indywidualne jak i
telefoniczne

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

ul. Centralna 24,

02-271 Warszawa

tel. (22) 443-44-74

e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl

 Sprawdź dostępność naszych konsultantów w zakładce dyżury specjalistów

ulotka_PIK1