Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

 

359243OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY
 

W programie letniego wypoczynku znajdą się zajęcia uzupełniające do programów specjalistycznych realizowanych w ciągu roku szkolnego, ale nadrzędnym jego celem jest czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w ośrodku wypoczynkowym z doskonałą infrastrukturą rekreacyjno-sportową. Sąsiedztwo lasu, wody, przyrody to naturalne walory do wspaniałego wypoczynku dla każdego człowieka. Pragniemy również aby ten wypoczynek uatrakcyjnić zajęciami z zakresu nauki jazdy konnej połączonej z nauką pielęgnacji i żywienia koni, podstaw weterynarii, nauki o rasach i maściach koni, nauki o osprzęcie używanym podczas jazdy konnej. Zajęcia z końmi działają wyciszająco, stymulują empatię i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. W programie kolonii/obozu znajdą się m.in: zajęcia w parku linowym, nauka jazdy konno, dyskoteki, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne, tańce integracyjne, konkursy, kąpiele w jeziorze, plażowanie, korzystanie ze sprzętu pływającego. Zorganizowany wypoczynek stwarza bardzo sprzyjającą sytuację do podjęcia skutecznych oddziaływań profilaktyczno-socjoterapeutycznych, zmniejszając jednocześnie ryzyko popadnięcia w uzależnienia dzieci i młodzieży.

Uczestnicy kolonii będą także brali udział w realizowanym programie wypoczynku składającym się z wielu atrakcyjnych form zdobywania wiedzy i umiejętności. Odpowiednio dobrane przez pedagogów formy pracy tworzą pozytywną atmosferę do wykonania wyższych celów (np. działań o charakterze profilaktycznym). Oprócz zastosowania form, które same w sobie kształtują postawę otwartości i współdziałania (zadania grupowe, wspólne spacery i wycieczki, tańce integracyjne itp.) w ramach realizowanego programu profilaktycznego, będą odbywać się pogawędki związane z problematyką uzależnień.
Działania psychoprofilaktyczne i prozdrowotne będą prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych takich jak: artykuły papiernicze, biurowe i plastyczne; plansze, gry, zabawki i sprzęt sportowo – rekreacyjny; sprzęt audio – video.

W miarę potrzeb będą wykorzystywane także programy zajęć profilaktycznych opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych takie jak: „Radość bez alkoholu”, „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków” oraz autorskie programy zajęć opracowane przez osoby zatrudnione przez Fundację Edukacji Dla Bezpieczeństwa.
Ponadto w programie kolonii i obozów znajdą się: zajęcia w parku linowym, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne, tańce integracyjne, plażowanie i kąpiele w jeziorze pod okiem Ratowników WOPR, korzystanie ze sprzętu pływającego, wycieczki rowerowe, konkursy, dyskoteki.

Środkiem transportu na kolonie i z powrotem będą autokary turystyczne, górno-pokładowe z klimatyzacją. Opiekunami dzieci i młodzieży będzie kadra pedagogiczna po studiach pedagogicznych lub kursach opiekunów kolonijnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dzieci i kadra zostanie ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyżywienie w formie 4 posiłków tj: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja wg polskich norm żywienia zbiorowego w stołówce ośrodka. Zakwaterowanie w pawilonach murowanych w pokojach 2,3,4 osobowych typu studio z pełnym węzłem sanitarnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na obozie letnim o zakwalifikowaniu dziecka na wyjazd  będzie decydowała frekwencja dziecka na zajęciach specjalistycznych (Strefy Alfa) oraz kolejność zgłoszeń rodziców. Informacja o naborze na obóz letni będzie podana na naszej stronie www.fedb.pl oraz przez instruktorów na zajęciach.

Letni wypoczynek będzie organizowany w następującym terminie:
09.07 – 20.07.2014

Szczegółowe pytania i zapisy na zajęcia/warsztaty/kolonie pod nr. telefonu:

Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa (Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 8/2)

22 643-36-32 lub 501-100-996

poniedziałek-piątek w godzinach 10:00-17:00