Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

1378514_202860863229589_1962931431_n

 

  • Grupa VII - warsztaty umiejętności życiowych (10-17 lat) 
  • Grupa VIII - warsztaty umiejętności życiowych (10-17 lat)

 

Dzięki warsztatom umiejętności życiowych, młodzi ludzie będą nabywali nowe umiejętności i kompetencje życiowe przydatne w dorosłym życiu. Systematyczny udział młodzieży w zajęciach warsztatowych rozwijać będzie ich zainteresowania i pasje.
Grupa „warsztatów umiejętności życiowych” realizować będzie swoje cele poprzez:

 

  • naukę kulinarną
  • naukę makijażu
  • naukę szycia
  • warsztaty dla chłopców, polegające na poradach z zakresu higieny osobistej, umiejętności stosowania męskich kosmetyków i golenia, zabiegów kosmetycznych, zasad ubioru tj. adekwatnego doboru ubrania do pory dnia i okoliczności oraz nauce metod wiązania krawatów, prasowania koszul itp.

Finalne rodzaje zajęć będą efektem wyboru ww. zagadnień przez odbiorców. Obok działań praktycznych planuje się stosować przekaz teoretyczny obejmujący rozwój osobisty młodych ludzi rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania celów, rozwiązywania problemów, kształtowania umiejętności komunikacyjnych, budowania porozumienia, zarządzania konfliktem; rozwój umiejętności pracy w grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzania czasem. Zajęcia – stosownie do ich rodzaju – odbywać się będą w adekwatnych ku temu miejscach.