Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

977315_160115550837454_1692000653_o

  • Grupa V – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami baletu i tańca adresowana do dzieci w wieku 7-9 lat
  • Grupa VI – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami baletu i tańca adresowana do dzieci w wieku 9-11 lat

      Gimnastyka ogólnorozwojowa ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej
Grupa gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami baletu i tańca realizuje swoje cele poprzez:

  • ćwiczenia gimnastyczne
  • naukę właściwej postawy ciała
  • naukę estetyki ruchu, piękna i harmonii ruchu przy muzyce
  • naukę rytmiki
  • nauka elementów baletowych i tanecznych.

      Celem ćwiczeń gimnastyki ogólnorozwojowej jest wzmocnienie mięśni dzieci i młodzieży. Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej rozwijają u dzieci cechy psychomotoryczne tj. orientację w przestrzeni, zręczność i refleks. Proponowane zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej mają na celu korygowanie istniejącej wady postawy u dzieci i nie dopuszczenie do powstania nowych. Zajęcia podnosić będą ogólną wydolność fizyczną młodych ludzi. Gimnastyka ogólnorozwojowa umożliwia pozytywne rozładowanie napięć psychicznych dzieci i młodzieży oraz powoduje obniżenie poziomu stresu. Gimnastyka kształtuje nie tylko ciało ale i umysł młodego człowieka.