Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

cheer

  • Grupa IV – cheerleaderki adresowane do dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat

      

           Cheerleading (przewodzenie dopingowaniu) to zorganizowane układy składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji wykonywane w celu kibicowania zespołom sportowym w czasie meczów.
Grupa cheerleaderek realizuje swoje cele poprzez:

 

  • treningi choreograficzne,
  • naukę podstaw akrobatyki,
  • naukę podstaw gimnastyki artystycznej,
  • naukę podstaw tańca,
  • naukę układów sprawnościowych celem wykonania podczas kibicowania zespołom,
  • sportowym w czasie meczów,
  • naukę prowadzenia zajęć.

Podczas treningów cheerleaderek duży nacisk kładzie się na rozciąganie, ćwiczenia służące wypracowaniu kondycji fizycznej, treningi choreograficzne. Uczestnicy podczas zajęć kształtują w sobie szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość. Młodzież podczas zajęć rozwijać będzie w sobie zmysł równowagi, nawyki prawidłowej postawy, wyobraźnię przestrzenną, Zajęcia cheerleaderek dają okazję młodym ludziom do kształtowania nie tylko sprawności i umiejętności, ale także rozwijają procesy poznawcze, takie jak: koncentracja uwagi, pamięć, zdolność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.
Praca w zespołach uczy młodych ludzi współżycia i współdziałania. Uczy panowania nad sobą, koleżeństwa, odpowiedzialności i współodpowiedzialności za zespół i na rzecz zespołu. Rozbudza motywację wewnętrzną, jaką niesie radość z sukcesu, sprawdzenie swoich zdolności na tle grupy oraz występy przed publicznością.