Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

bez tytułu
Nasze zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu:

- kształtowanie prawidłowych wzorców, umiejętności współżycia z otoczeniem,

- rozwijanie zdolności podejmowania racjonalnych decyzji,

- wzmocnienie osobowości poprzez realizację celów edukacyjnych, rozwojowych, poznawczych, wychowawczych, w tym umożliwienie nabywania i uczenia się nowych, konstruktywnych zachowań,

- zwiększenie umiejętności rozpoznawania negatywnych schematów myślenia i nawyków i zachowań w celu ich korygowania lub zmiany,

- pomoc w wypracowaniu pozytywnego systemu wartości,

- promowanie zdrowego stylu życia.