Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

plGrupa XI – gry planszowe i szachy adresowana do dzieci i młodzieży

w wieku 7-17 lat,

Gry planszowe i szachy są tradycyjnym połączeniem sportu, nauki myślenia i elementów sztuki. Są one atrakcyjnym narzędziem edukacyjno-wychowawczym. Kształtująca się podczas gier wyobraźnia, wytrwałość i ambicja jest alternatywą dla zachowawczości, schematyczności i apatii, coraz częściej pojawiających się w otaczającym świecie.
Grupa gier planszowych i gry w szachy realizuje swoje cele poprzez:

  • naukę strategicznego i logicznego myślenia,
  • naukę zmysłu obserwacji,
  • naukę analizowania sytuacji i wyciągania odpowiednich wniosków,
  • naukę wytrwałości i cierpliwości
  • naukę przestrzegania reguł i zasad,
  • rozwijanie zdolności biegłego liczenia
  • nauka historii, ekonomii, przyrody, geografii w zależności od rodzaju gry planszowej.

Gry planszowe i gra w szachy, oprócz samodoskonalenia uczestników, kształtuje także sposób ich myślenia i ich charakter. Gry zwiększają aktywność umysłową i rozbudzają twórcze zdolności dzieci i młodzieży.
Wszystkie umiejętności kształtowane podczas gry w szachy pomagają w podejmowaniu i analizowaniu decyzji w dorosłym życiu. Objawia się to w umiejętności koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętywania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawdziwego rozwiązania problemu.