Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

banerfot-fb1Od niedawna jesteśmy członkiem Koalicji SBBPL, która powstała w ramach projektu “Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” a celem jej jest wypracowanie i przekazanie decydentom politycznym oraz społeczeństwu opinii sygnowanej przez organizacje społeczne. Koalicja jest koordynowana przez Inicjatywę na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej.

Co to są SBBPL? – Zachęcamy do zgłębienia wiedzy na stronie:
http://5ton.pl/kampania/faq/

Chcesz się włączyć w dyskusje?  Działaj -  http://5ton.pl/dzialaj/