Fundacja Edukacji

Dla Bezpieczeństwa

Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJutro dobiega końca projekt  „Szkoła Samodzielności”. Jest to projekt, który zakłada realizację działań z zakresu survivalu, ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, wzroście lub nabyciu umiejętności życiowych, samodzielności, jak również zwiększeniu wiedzy na temat ich potencjału oraz własnych możliwości. Jest to próba przekazania młodym ludziom wiedzy w zakresie pokonywania trudności, dokonywania właściwych wyborów oraz zrozumienia i akceptacji dla społeczności w której żyją, świata jaki ich otacza, a przede wszystkim ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

Nadszedł czas na ostatnie spotkanie z uczestnikami programu. Przed nami zajęcia terenowe i teoretyczne z elementami sztuki survivalu.

zaproszenie_129.11.2013 nasi wolontariusze wzięli udział w niezwykle ciekawym seminarium eksperckim „Zagrożenia dla prywatności dziecka online: seksting, komunikatory, wideoczaty” organizowanym przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK). Spotkanie było poświęcone  tematyce prywatności młodych ludzi online, ze szczególnym uwzględnieniem problemu sekstingu.

Polecamy www.saferinternet.pl